Nama Owner: NAZURA OMAR
Alamat: 526 A KG BUKIT TOK BAT, 21700 KUALA BERANG
Tel: 013-9470344

Jenis Produk:  KEDAI MAKAN