Nama Pemilik: NORAINI ZAKARIA
Alamat:KG BUKIT PARIT, 21600 MARANG
Tel: 010-9006334

Jenis Produk: KONTRAKTOR