Nama Owner: Siti Khairiyah bt Aiyub
Alamat: JB 4857(A),KEDAI BARU PEKAN UMBAI 77300 MERLIMAU MELAKA
Tel: 0166607905

Jenis Produk : JAHITAN PUKAL